ผู้บังคับบัญชา สภ.ลาดหญ้า

พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ทรัพย์ละออ

ผกก.สภ.ลาดหญ้า

081-8194229

พ.ต.ท.สุรศักดิ์  ศักดิ์สมบูรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหญ้า

พ.ต.ท.สำเริง  ศิลปสำราญ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดหญ้า

พ.ต.ท.วัชระ  ไชยวานิช

รอง ผกก.สส.สภ.ลาดหญ้า

พ.ต.ต.มณีภัทร  เพ็งเกร็ด

สว. (สอบสวน) สภ.ลาดหญ้า

พ.ต.ต.ประจักษ์  รอดผา

สว.อก.สภ.ลาดหญ้า